Bankowy Ośrodek Certyfikacji Kluczy

Gospodarka elektroniczna tuż, tuż...

Z ogromną konsekwencją, od prawie już dwu lat, BPT "Telbank" SA buduje Infrastrukturę Klucza Publicznego umożliwiającą prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych. Pierwsza demonstracyjna wersja została już udostępniona pod adresem internetowym http://www.telbank.pl.

Jak informuje Dariusz Gacoń, dyrektor ds. rozwoju usług w BPT Telbank SA lada chwila ujrzy światło dzienne druga wersja oprogramowania, która będzie już testowana przez kilka wybranych instytucji bankowych i międzybankowych. Zebrane doświadczenia i uwagi pozwolą przygotować ostateczną wersję, która będzie już wersją komercyjną. Według aktualnie obowiązującego harmonogramu nastąpi to jesienią br. Dopiero od tego momentu może w Polsce rozpocząć się era bezpiecznej bankowości elektronicznej, oparta na koncepcji Zaufanej Trzeciej Strony, czyli instytucji gwarantującej bezpieczeństwo przeprowadzanym transakcjom elektronicznym. Zaufanie do takiej instytucji opiera się na kilku podstawowych założeniach:

Tworzona przez BPT Telbank SA instytucja nosi nazwę BOCK (Bankowy Ośrodek Certyfikacji Kluczy) i działa na tzw. poziomie operacyjnym. Funkcje nadzoru dla operacyjnych ośrodków certyfikacji kluczy publicznych będzie wypełniał Główny Urząd Certyfikacji Kluczy, jeden dla całego sektora bankowego w Polsce. Cała bankowa struktura certyfikacji może w przyszłości znaleźć swe miejsce w ogólnokrajowej infrastrukturze budowanej na potrzeby podpisu elektronicznego, gdzie funkcje nadzoru pełnić będzie Główny Urząd Certyfikacji Kluczy. Ten ostatni ma powstać - według zapewnień przedstawicieli rządu - dopiero w połowie 2001 roku.

Obecnie udostępnione przez BPT w sieci Internet certyfikaty testowe mają za zadanie jedynie sprawdzenie ich przydatności w różnych środowiskach sprzętowych i programowych. Ośrodek wystawia certyfikaty dla dwóch zastosowań internetowych: poczty elektronicznej (opartej na przeglądarkach Netscape i Internet Explorer lub innych programach pocztowych, np. MS Outlook) oraz serwerów www.

Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych wersji oprogramowania, oferujących certyfikaty o różnych poziomach weryfikacji tożsamości właścicieli certyfikowanych kluczy publicznych:

 

Równolegle BPT Telbank SA prowadzi prace nad stworzeniem portalu internetowego - nowoczesnego kanału dystrybucji informacji i dostępu do usług bankowych. Ma on zapewnić kompleksowy dostęp do informacji z dziedziny finansów bankowości i ubezpieczeń tak dla klientów banków ekonomistów i inwestorów, jak i osób pracujących w sektorze finansowym. Cechą wyróżniającą portal ma być rzetelna, profesjonalna informacja, a przede wszystkim dostęp do usług bankowych i finansowych on line z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i wiarygodności. Według posiadanych informacji premiera portalu odbędzie się najprawdopodobniej w połowie czerwca br.

Nie trzeba chyba wspominać, że oba te projekty są ze sobą sprzężone i prowadzą wprost do możliwości - już wkrótce - świadczenia przez BPT Telbank SA komercyjnych usług z zakresu bankowości elektronicznej i e-commerce. Ich charakterystyczną cechą w odróżnieniu od wcześniej realizowanych przedsięwzięć tego typu przez wiele innych instytucji i firm – jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Dla użytkowników Internetu jest to kwestia najwyższej wagi.

Krzysztof Szcześniak

Telbank SAT -radio na cyfrowej platformie

Uruchomiona w ubiegłym roku sieć satelitarna "Telbank SAT" posiada ogromną przepustowość. Niewiele jest jeszcze na polskim rynku firm i instytucji, które umiałyby ją wykorzystać.

Jeszcze kilka lat temu wyznacznikiem nowoczesności był satelitarny system VSAT. Jego gwałtowny rozwój nastąpił na początku lat 90-tych. VSAT okazał się niewygodny z dwu powodów. Po pierwsze wymagał zbudowania naziemnej stacji centralnej, czyli tzw. Hub-a, który obowiązkowo uczestniczył w wymianie danych. Po drugie – zapewniał poprzez satelitę Eutelsat 2F4 niewielką prędkość transmisji, maksymalnie 19,2 kbit/sek na porcie terminala satelitarnego.

Nic więc dziwnego, że wkrótce VSAT przestał być atrakcyjny głównie ze względu na oferowane szybkości transmisji. Jednak w bardzo wielu sytuacjach nadal jest stosowany. Pełni m. in. podstawową rolę jako uzupełnienie naziemnej sieci transmisji danych z komutacją pakietów. Jest idealnym rozwiązaniem dla obsługi bankomatów i POS-ów oraz wszelkich aplikacji, gdzie wykorzystywane są krótkie przesyłki danych nie wymagające dużych szybkości transmisji. BPT "Telbank" SA jest (od 1993 roku) właścicielem i administratorem dwu sieci satelitarnych VSAT obsługujących ponad 1000 terminali.

System "Telbank SAT" wyeliminował wady poprzednika. Hub przestał być niezbędnym elementem przy przekazywaniu danych, a oferowana szybkość transmisji zaczyna się od 2,4 kbit/sek, a kończy na wartości ok. 5 Mbit/sek. Przy tych prędkościach możliwy jest już przekaz obrazu.

"Telbank SAT" działa w oparciu o satelitę Syrius, który jest skierowany na obszar Europy Środkowej i Wschodniej i zapewnia bardzo dobre parametry odbioru. Dla klientów zaś ważny jest sposób naliczania odpłatności za usługę. W odróżnieniu od poprzednio stosowanych cenników obecnie klient płaci, przy zamówieniu kanałów satelitarnych zestawianych na żądanie, tylko za rzeczywisty czas transmisji. Oznacza to, że "Telbank SAT" jak mówi Mirosław Hrybacz, zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Siecią, jest idealny jako tzw. backup, czyli połączenie awaryjne, zapasowe. Kiedy nic się nie psuje, płaci się bardzo mało, a kiedy jest awaria, licznik stuka tylko za czas rzeczywistego połączenia satelitarnego, do momentu usunięcia uszkodzenia naziemnego łącza.

Oferowane przez "Telbank SAT" usługi satelitarnej transmisji danych cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza w środowisku bankowym – informuje Mirosław Hrybacz. Grono potencjalnych klientów może być jednak znacznie szersze. Poprzez "Telbank SAT" redakcje mogłyby na przykład przekazywać do drukarni materiały do druku. Duże hurtownie mogłyby tą drogą utrzymywać stały kontakt ze swymi odbiorcami na najgłębszej nawet prowincji. Natomiast sieci sklepów i supermarketów zamawiać mogłyby na bieżąco towary, czy dostarczać raporty finansowe.

Nie wiadomo, dlaczego po dziś dzień nie zaopatrzyły się w anteny satelitarnych stacje benzynowe. A przecież dla nich jest to idealny produkt. Zmotoryzowani mogliby posługiwać się wszędzie, gdzie pojadą, kartami kredytowymi, a w kasach nie leżałaby gotówka. Dzięki temu być może byłoby mniej napadów na stacje. Obudzili się za to właściciele stacji radiowych. Za pośrednictwem "Telbank SAT" chcą przesyłać dźwięk na platformy cyfrowe. Próby wykazały, że już przy prędkości 128 kbit/sek można przesłać drogą satelitarną oba kanały stereo i wówczas jakość dźwięku jest bez zarzutu.

K.Sz.

Faktury przez Internet

Nowatorską usługę skierowaną do grupy firm tzw. dużych wierzycieli, czyli przedsiębiorstw posiadających tysiące, a nawet miliony klientów - zamierza wprowadzić BPT Telbank SA Firmy te co miesiąc wystawiają ogromną liczbę rachunków i faktur. Do tej grupy należą m.in. zakłady energetyczne, gazownie, firmy leasingowe, operatorzy telefonii stałej i komórkowej, itp.

Proponujemy tego typu firmommówi Wiesław Szypuła, zastępca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu – umieszczenie całego zbioru rachunków i faktur na naszym, specjalnie chronionym serwerze.

Klient za pomocą poczty elektronicznej jest na bieżąco informowany o wystawieniu faktury. Po nawiązaniu połączenia z tym serwerem, za pomocą typowej przeglądarki internetowej, klient ma możliwość zaakceptowania lub reklamowania faktury. W przypadku zaakceptowania serwer generuje polecenie przelewu. W przypadku reklamacji, faktura wraz z tekstem klienta, przesyłana jest pocztą elektroniczną do firmy, która ją wystawiła. Elektroniczny dokument polecenia przelewu jest przesyłany do banku prowadzącego rachunek klienta. Informacja o tym jest jednocześnie przesyłana do firmy wystawiającej fakturę. Realizacja przelewu dokonywana jest poprzez międzybankowy system rozliczeń.

Oczywiście aby taki system elektronicznych płatności mógł funkcjonować, klient musi być wyposażony w parę kluczy szyfrujących: publiczny i prywatny oraz tzw. certyfikat umożliwiający składanie elektronicznych podpisów. Natomiast serwer Telbanku, system informatyczny firmy wystawiającej faktury oraz system informatyczny banku muszą wymieniać dane poprzez chronione, dedykowane łącza. Podczas realizacji takiej sesji wszystkie serwery uczestniczące w wymianie danych potwierdzają swą autentyczność poprzez tzw. Urząd Certyfikacji Kluczy.

Wprowadzenie tego systemu oznacza dla klientów mniejsze koszty i mniej straconego czasu. Firma uzyskuje na bieżąco pełne raportowanie o płatnościach.

Sieć w outsourcingu

Druga propozycja dotyczy firm, które budują dla siebie rozległe systemy informatyczne w postaci tzw sieci VPN (Virtual Private Network). Zazwyczaj w takiej sytuacji, firma zakupuje odpowiednie urządzenia, zestawia łącza telekomunikacyjne i zatrudnia informatyków w celu uruchomienia a następnie administrowania całą siecią. Obecnie istnieje inne, lepsze i tańsze rozwiązanie polegające na zleceniu firmie BPT Telbank SA wszystkich usług: nie tylko utworzenie sieci ale również ich zarządzanie. W ten sposób firma nie musi kupować teleinformatycznych urządzeń potrzebnych do utworzenia sieci VPN ani również inwestować w ich rozwój.

W USA usługi outsourcingowe VPN są dość powszechne, w Polsce dopiero zaczyna się na nie popyt.

K.Sz.