1 października br. Telbank S.A. wprowadza nowy atrakcyjny cennik na swoje usługi

Niższa cena - klient zadowolony

Niezawodność i bezpieczeństwo przekazu danych to dwie podstawowe cechy jakie od początku istnienia wyróżniały i nadal wyróżniają usługi świadczone przez Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK S.A.

- Wyznając te zasady cena była wynikiem zastosowania tej właśnie filozofii w naszym działaniu- mówi Andrzej Cichy, prezes Zarządu spółki.

- Obecnie liczba firm oferujących ten typ usług wzrosła, kontynuje Prezes A. Cichy. Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku wiąże się z koniecznością uwzględnienia aktualnej sytuacji.

Zmiana struktury i obniżka cen za usługi FRAME RELAY. Do tej pory Telbank S.A. stosował system opłat niezależny od długości łacza. Klient płacił tyle samo za transmisję w obrębie tego samego miasta jak i wówczas, gdy dane były przekazywane powiedzmy z Warszawy do Szczecina. W konsekwencji więc był to system korzystny dla tych klientów Telbanku, którzy korzystali z długich łączy, natomiast niekorzystny dla tych, którzy koncentrowali swą działalność w obrębie np. jednego miasta czy województwa. Od 1 października br. Telbank wprowadza ceny za usługi Frame Relay uzależnione od dystansu. Jednocześnie wprowadzono nową taryfę na połączenia Frame Relay w obrębie miast. Jest ona - poziomem cen - zbliżona do tej, jaką stosuje operator publiczny.

- Nie wprowadzono zróżnicowania na aglomeracje - ceny dla Katowic są takie same jak dla Warszawy i innych miast zachowując atrakcyjność cen dla połączeń długich o dużych szybkościach - mówi Wiesław Szypuła, z-ca dyrektora działu sprzedaży i marketingu - nowy cennik daje satysfakcję również tym, którzy potrzebują przesyłać dane wyłącznie na krótkich odcinkach.

Dzierżawa kanałów cyfrowych. Do tej pory - podobnie jak przy połączeniach Frame Relay - Telbank nie uzależniał opłat od dystansu. Dzięki wprowadzeniu przez Telbank w marcu br. technologii ATM możliwa stała się zmiana sposobu naliczania opłat i dopasowanie ich do systemu stosowanego przez innych operatorów. Zastosowano ten sam schemat, czyli inne stawki na połączenia krótkie do 120 km i inne na połączenia długie, powyżej 120 km. Wszystkie pozycje z cennika zostały obniżone, średnio o ok. 35%. Jedyny wyjątek uczyniono dla połączeń cyfrowych -miejscowych. W tym przypadku -mówi Wiesław Szypuła - byliśmy tańsi niż wszyscy pozostali dostawcy i dlatego podwyższyliśmy ceny, ale tylko - zastrzega - w sieciach miejscowych.

Przyłączenie do sieci pakietowej. Dwu a nawet trzykrotna obniżka opłat. Chodzi o opłaty jednorazowe za instalację i konfigurację. Dla przykładu: do tej pory opłata instalacyjna za port 64 kbps wynosiła 1900 PLN (wszystkie podawane ceny netto, bez VAT), a obecnie 600 PLN. W nowym cenniku nie uzależnia się cen od szybkości portu. Od 2,4 do 512 kbps opłata jest ta sama i wynosi właśnie 600 PLN.

W Telbanku podkreśla się, że ten krok zrobiono z myślą o poszerzeniu dotychczasowej grupy klientów. Z sieci pakietowej korzystają np. bankomaty i stacje benzynowe. Dane z nich - głównie dotyczące transakcji, zestawienia zbiorcze itp. - przesyłane są co jakiś czas, właśnie pakietami. Po godzinach szczytu klienci Telbanku będą mogli przesyłać dane taniej.

Uruchomienie połączenia satelitarnego w systemie VSAT. Opłatę jednorazową zmniejszono o 50%. Do tej pory usługa ta kosztowała 2.680 PLN a od 1 października - 999 PLN. Równocześnie wprowadzono dwie dodatkowe taryfy za przesyłanie danych w systemie VSAT, dzięki którym klient będzie mógł dobrać sobie taryfę, która będzie dla niego najtańsza, biorąc pod uwagę ilość danych, jaką wysyła, porę dnia a także charakterystykę generowanego ruchu.

Zmniejszono opłaty za dzierżawę urządzeń pracujących w sieci. Przykładowo: za modem 2 Mbps cena wynosiła 385 PLN, a od października - 285 PLN.

Mniejsze o 10% ceny za połączenia w sieci ISDN. To dobra zapewne informacja dla obecnych klientów. Jeśli chodzi o nowych to z myślą o nich obniżono opłaty instalacyjne.

Zupełnie nowe usługi

Od 1 października BPT Telbank wprowadził szereg nowych usług. Między innymi dotyczy to szerokopasmowej sieci satelitarnej o dużych przepustowościach i nowych nie oferowanych do tej pory na rynku usług, ale nie tylko. Nowością jest np. synchronizacja zegara serwera użytkownika według atomowego wzorca czasu. Telbank jest jak dotąd jedynym operatorem świadczącym tego typu - wydawałoby się - prostą ale niezwykle potrzebną już w niedługiej przyszłości usługę. Jej cena to zaledwie 180 PLN miesięcznie ale przewiduje się duże nią zainteresowanie. Ma to ogromne znaczenie w dobie handlu elektronicznego przez internet, kiedy ważna jest dokładna data zawarcia transakcji. Nie mniej istotny jest problem rozróżniania kopii dokumentu elektronicznego od oryginału, który może być rozwiązany poprzez stawianie tzw. pieczątek czasowych. W każdym z tych przypadków synchronizacja czasu z innymi serwerami na świecie nabiera szczególnego znaczenia.

Dzierżawa łączy radiowych o przepustowości 64 i 128 kbit/s. Takiej pozycji nie było w cenniku, obecnie jest a przykładowa cena za łącze radiowe 64 kbitowe wynosić będzie 980 PLN.

Korzystanie z usług zintegrowanej sieci dostępowej. Usługa ta umożliwia dostęp do serwerów i aplikacji centralnych poprzez publiczną siec telefoniczną. Kto potrzebuje takiej usługi? Przede wszystkim tzw. POS-y czyli punkty obsługi sprzedaży: sklepy przyjmujące zamiast gotówki karty płatnicze. Za każdym razem, kiedy dokonywana jest tego typu transakcja, potrzebne jest sprawdzenie wiarygodności karty i stanu konta. Zastosowanie zintegrowanej sieci dostępowej jest znacznie szersze, gdyż zapewnia efektywny dostęp do globalnej sieci Internet oraz do różnego rodzaju serwisów informacyjnych.

W wyniku uruchomienia dostępu do internetu poprzez sieć Frame Relay abonent, korzystając z portu Frame Relay, o szybkości np. 2 Mbity/sek, może zamówić gwarantowaną, minimalną szybkość np. 16 kbitów/sek. Jeśli sieć nie jest obciążona wówczas abonent może skorzystać z szybkiego transferu 2 Mbity ale płaci tylko za transfer gwarantowany - 16 kbitów/s. Jednorazowa opłata instalacyjna za tego typu wygodny dostęp do Internetu wyniesie 2200 PLN, natomiast stała opłata miesięczna - 2210 PLN. Pozostałe ceny na usługi internetowe nie zmieniły się z wyjątkiem dodania 9 MB (poprzednio 1, a teraz 10 MB) przestrzeni na dysku przy tworzeniu przez klientów serwisów informacyjnych na serwerze BPT.

-Przeprowadzone symulacje wskazują - komentuje zmiany Andrzej Cichy, prezes Zarządu Telbank S.A., że niższe taryfy przyczynią się do zwiększenia liczby klientów. Wprowadzenie nowego cennika jest wyrazem konsekwencji w realizacji długofalowej strategii działania. Notował: Krzysztof Szcześniak

Telbank sprawdził swoje systemy teleinformatyczne

Wiele wskazuje na to, że noworoczny bal będziemy mogli spędzić na beztroskiej zabawie, bez obawy, że następnego dnia do naszych kont nie zostaną dopisane odsetki albo wręcz, że będziemy bankrutami. Oczywiście, chodzi o tak zwany problem roku 2000, czyli możliwość złego odczytywania daty przez komputery.

Telbank S.A. jako przedsiębiorstwo o szczególnym, priorytetowym znaczeniu dla polskiej bankowości, bo zapewniające między bankami łączność i wymianę danych - jako jedno z pierwszych w kraju zabrało się za dokładne zbadanie swoich systemów za priorytetowe. Prace podzielono na kilka etapów. Wpierw zinwentaryzowano wszystkie elementy sieci i systemy, które mogły być narażone na problem Y2k. Dysponując spisem z natury zwrócono się do dostawców sprzętu i oprogramowania (albo wprost do jego producentów) o dostarczenie certyfikatów zgodności z rokiem 2000. Niestety, nie wszyscy takie zaświadczenia byli w stanie przedstawić. W takiej sytuacji wciągano sprzęt na listę produktów niezgodnych z rokiem 2000 i rozpoczynano postępowanie wyjaśniające.

Kolejny etap polegał na wykonaniu wewnętrznych testów. Telbank nie odmawiał też uczestnictwa w testach przeprowadzanych przez poszczególne banki. W konsekwencji dokonano szeregu zmian w oprogramowaniu, czyli mówiąc językiem komputerowym upgrade-ów, i dokonano zmian także w sprzęcie, jego konfiguracjach itp.

- Obecnie można już stwierdzić, czytamy w specjalnym raporcie z lipca br. na temat "Przygotowania BPT TELBANK do wejścia w rok 2000" że sieci i systemy, a w szczególności: . Telbank-ATM, . Telbank-P, . Telbank-T, . Telbank-R, . Telbank-VSAT, . Telbank-400, . BPTNet, . LAN prezentują odpowiedni poziom przygotowania do wymogów roku 2000. Pozytywny wynik testów środowiskowych organizowanych przez NBP i KIR potwierdził gotowość BPT w zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych do bezpiecznej ich kontynuacji w roku 2000. Aktualnie prace koncentrują się na przygotowaniu działań awaryjnych związanych z ewentualnym wystąpieniem zakłóceń działania systemów po 31 grudnia br. spowodowanych niedostosowaniem systemów w przedsiębiorstwach dostarczających: energię elektryczną, wodę, CO, gaz, usługi telekomunikacyjne, itp. Działania te będą prowadzone permanentnie aż do daty krytycznej.

Stan spełnienia kryterium zgodności z rokiem 2000 sieci i systemów BPT "Telbank" SA

Lp.

Sieć/Usługa

Inwentaryzacja sieci i systemów

narażonych na problem roku 2000

Spełnienie kryterium

zgodności z rokiem 2000

Testy

(wynik pozytywny)

1.

Telbank-ATM

TAK

TAK

TAK

2.

Telbank-P

TAK

TAK

TAK

3.

Telbank-T

TAK

TAK

TAK

4.

Telbank-400

TAK

TAK

TAK

5.

Telbank-R

TAK

TAK

TAK

6.

Telbank-VSAT

TAK

TAK

TAK

7.

Telbank-SAT

TAK

TAK

TAK

8.

BPTNet

TAK

TAK

TAK

9.

LAN - system wewnętrzny IT

TAK

TAK

TAK

Raport Telbanku potwierdza to co od jakiegoś czasu zaczyna być powszechnie uznawane, że same systemy komputerowe, sieci przesyłu danych i sieci telekomunikacyjne nie powinny raczej zakłócić pracy banków. K.Sz.